Individuel terapi

Individuel terapi.

Der er ingen problemer i livet – heller ikke i kærligheds – og seksuallivet, der er for småt, til at kontakte mig.

Nogen gange kan det være svært at finde den rette vej, at træffe de rette valg og mærke lige netop det der er bedst for dig. Andre gange er det kursen der er sløret og ude af sigte, fordi en bestemt frustration, tvivl, usikkerhed, smerte og/eller sorg der fylder. Hvis du er slået så meget ud af kurs, at du helt mister retning, kan det resultere i at du lever et problematisk og symptomfyldt liv. Den følelsesmæssige grundstemning er fyldt af diffust ubehag, som er direkte begrænsende i den livgivende og befriende bevægelsesmulighed.

Jeg oplever at alle har et udviklingspotentiale og dermed har hver især mulighed for at realisere og komme nærmere sig selv. Det kræver at have tilstrækkelig selvindsigt at vide hvorfor du oplever, føler og reagerer som du gør. Desuden kræver det at du har lyst til at få kendskab til, at se på dine mønstre, din adfærd og dine automatiserede handlinger og tanker. Når du ved hvad du består af og ved hvorfor du handler som du gør, da kan du opnå autonomi og personlig bevidst frihed.

Det er i relationen til andre mennesker vores mønstre udspiller sig og det er her der er mulighed for at hele de knubs og sår der er kommet under opvæksten. Udviklingen sker når du får øje på dine mønstre og dine automatiserede handlinger. Når du begynder at lægge mærke til at du gentagne gange har gjort det samme. I det øjeblik du kan gøre noget andet, sker der en forandring som tager mere med sig.

– at blive set og selv se, – at blive hørt og selv lytte, – at blive mødt og selv møde andre, er et eksistentielt behov som der gennem terapien er mulighed for at udvikle.

Jeg kan hjælpe dig ved at støtte, rumme, konfrontere for derigennem at opnå lindring og bedring. Gennem forståelse, ved at mærke og ændre den aktuelle situation du står i, vil du finde nye måder at lære at mestre at være sammen med dig selv og andre.